فاحش

 

ظلم عجیبی به حیوانی مثل الاغ میکنیم ، وقتی حیوان دیگری مثل فاخته ( یاکریم ) در دنیا وجود دارد

آیا اطاعات نجیبانه الاغ رو باید تفسیر به خریت کرد ؟

 

/ 1 نظر / 95 بازدید
ariamarket

اول انديشه، وانگهي گفتار . لائوسته http://ariamarket.ir